Vpenjalne naprave

Vpenjalna naprava je pritrdilna naprava

Z novimi tehnologijami gre celoten delovni proces v smeri čim krajšega časa izdelave s čimer se bistveno zmanjšajo stroški izdelave. Zato je pomembno, da je tudi čas kontrole izdelka čim krajši. Nadzor proizvodnega procesa nam tako omogočajo kontrolne priprave, katerih pomemben sestavni del je tudi vpenjalna naprava.

Vpenjalne naprave pa se ne uporabljajo le v procesu kontrole, ampak imajo v industriji zelo široko področje uporabe. Kot že samo ime pove, vpenjalo pomeni, da gre za neke vrste pritrdilo napravo, ki se uporablja za zadrževanje ali pritrjevanje predmetov skupaj, da se prepreči na eni strani njihovo gibanje, ločevanje in na drugi strani lažje rokovanje in obdelavo.

Odlikujejo jo široko področje uporabe

Verjetno ste že slišali za vpenjalne naprave s pomočjo katerih vpnemo obdelovanec in ga na ta način primerno obdelamo? Pri tem gre med drugim lahko za finalizacijo raznih ulitkov ali za vpetje na CNC obdelovalnih strojih. Bistveno pri tem je, da je obdelovanec vpet na vedno enak način v predpisani legi, ki omogoča nemoteno obdelavo brez premikanja.

V procesu kontrole in nadzora, pa ima vpenjalna naprava nekoliko drugačno funkcijo. Vanjo vpnemo ustrezno merilno napravo, s katero izvajamo kontrolo kakovosti izdelkov. Omogoča vpetje merjenca na enak način kot bo sestavljen v sklop in ker nima merilnih pripomočkov, se merjenje opravi lahko samo na 3D merilnem stroju. Prav tako nam vpenjalna naprava omogoča kontrolo večih dimenzij v enem in istem vpetju.

Tradicija je na prvem mestu

Izdelava vpenjalnih naprav je zahteven proces, saj gre za kompleksne naprave, ki morajo ustrezati različnim zahtevam. Svetujmo vam, da si za konstrukcijo tovrstnih naprav izberete izbranega ponudnika z dolgoletnimi izkušnjami na področju kontrole orodja in izdelave strojnih delov.

Pri izbiri bodite pozorni predvsem na strokovno usposobljenost zaposlenih, ki vam bodo znali primerno svetovati in izdelati kakovostno vpenjalno napravo. Pri tem je bistveno sodelovanje od začetka razvoja do končnega izdelka.

Vpenjalne naprave si lahko ogledate tudi na povezavi www.precisium.si/program-orodij/vpenjalna-priprava/

V isti kategoriji: