Mejna osebnostna motnja lahko močno vpliva na življenje posameznika

Čeprav mejna osebnostna motnja ni bolezen, temveč stanje, pa lahko vseeno močno vpliva na življenje prizadete osebe. Zaradi takšnega stanja namreč le težko ohranja povsem normalne odnose z drugimi. Tudi zato se v tem primeru priporoča zdravljenje s psihoterapijo.

Na sploh je za osebe z mejno osebnostno motnjo značilno, da se zelo pogosto pritožujejo nad depresivnostjo, občutkom praznine, težavami z obvladovanjem čustev. Strokovnjaki ličijo tri vrste mejnih osebnostnih motenj. To so borderline, narcistična in shizoidna motnja.

Skoraj polovica osebnostnih motenj je shizoidnega izvora

Raziskave kažejo, da je borderline osebnostnih motenj v populaciji nekje med 4 in 6 %. Narcističnih nekje do 10 %. Kar pa se tiče zadnje vrste, pa so mnenja različna. Nekaj časa je sicer veljalo, da je takšna oblika precej redka, a novejša odkritja pravijo, da je skoraj polovica osebnostnih motenj prav shizoidnega izvora.

Čeprav mejna osebnostna motnja ni bolezen, temveč stanje, pa lahko vseeno močno vpliva na življenje prizadete osebe.

Globoko odvisna osebnostna mejna motnja ali borderline

Globoko osebnostno motnjo lahko poimenujemo tudi borderline. Zanjo je značilna izjemno intenzivna čustvena nestabilnost. Ta naj bi izhajala iz strahu pred izgubo naklonjenosti ljudi, še posebej bližjih. Prizadeta oseba je tako nenehno razpeta med iskanjem odvisnosti ter uporabniško borbo za samostojnost. To se kaže kot nenehni mešani občutki in močna ambivalentnost.

Pri takšnih osebah strah pred zapuščanjem neredko pripelje do prekinitev odnosov. Na takšen način namreč razrešujejo svoj strah. Torej raje zapuščajo sami, kot da bi bili zapuščeni. Svoje impulze težko nadzorujejo. To se kaže kot spontano in tvegano vedenje. Zelo težko nadzorujejo svoja čustva. Ta pogosto nihajo v ekstreme.

Razcep med odvisnostjo in samostojnostjo

Še ena mejna osebnostna motnja je narcistična. Prizadeta oseba razcep med odvisnostjo in samostojnostjo na videz preseže z uporniško pozicijo. V ospredju takšne osebe je nenehno potrjevanje in pohvale. Njen največji strah je namreč razvrednotenje, osramočenost.

Po eni strani ima narcistična oseba o sebi zelo veličastne ali pa vsemogočne fantazije. Istočasno pa je v njej prisotno samozaničevanje, še zlasti v primeru kakšnega neuspeha.

Kaj pa označuje shizoidna osebnostna motnja

Mejna osebnostna motnja je lahko tudi shizoidna. V tem primeru je ključna značilnost ambivalentnost glede medsebojnih odnosov. Navzven prizadeta oseba deluje neodvisno. Po eni strani se boji bližine, po drugi strani pa nujno potrebuje nekoga, na katerega bi se navezala. Zaradi občutka ogroženosti, da jo bo druga oseba v odnosu ranila, navadno ne zmore ustvariti osnovnega zaupanja.

V isti kategoriji: