čebelji koridor

Čebelji koridor uspešen v primeru čebeljega ropa

Čebelarji so pri nas zelo cenjeni, še bolj pa njihovi izdelki, ki jih lahko kupimo na številnih prodajnih mestih. Premalo pa se zavedamo, koliko truda je pravzaprav vloženega v to, da lahko na primer nastane med in drugi neprecenljivi čebelji produkti.

Vsak čebelar za svojo dejavnost potrebuje veliko kosov opreme. Med drugim je skorajda obvezen tudi čebelji koridor. Če se na čebelarjenje ne spoznate kaj dosti, je velika verjetnost, da za tovrstni pripomoček še niste slišali. Po drugi strani pa je številnim povsem jasno, čemu je namenjen takšen sistem v panju.

Koridor za čebele se vstavi v panjsko žrelo

Verjetno ste že prav vsi slišali za pojav čebeljega ropa in kaj to lahko pomeni za nadaljnje čebelarjenje. Čebelarji za preprečevanje tovrstnega ropa uporabljajo najrazličnejše pripomočke, a daleč najbolj učinkovit je zagotovo tako imenovani čebelji koridor.

Čebelji koridor torej zelo uspešno preprečuje, da bi se čebele napadalke lahko razpršile po panju.

Koridor za čebele se mora praviloma vstaviti v panjsko žrelo. V primeru ropa čebel so v takšnem primeru čebele napadalke primorane iti po zelo dolgem koridorju. Vstop v panj jih v tem primeru izjemno zmede in posledično močno dezorientira. Čebele branilke v koridorju ali ob izhodu jih zato z lahkoto napadejo pa tudi izženejo.

Moč napada velikega števila čebel napadalk

Ključno je, da se moč napada velikega števila čebel napadalk v ozkem koridorju povsem izniči. Čebele napadalke so namreč primorane po njem iti v vrsti – ena za drugo. Čebelji koridor torej zelo uspešno preprečuje, da bi se čebele napadalke lahko razpršile po panju. Iti morajo torej skozi dolg koridor , kjer jih uspešno ustavijo čebele branilke.

Čebelji koridor, ki je daleč najbolj učinkovit v primeru čebeljega ropa.

Včasih pa je dobro omenjeni koridor polovično zapreti. Slednje je zlasti priporočljivo, če je družina čebel nekoliko slabša. Tedaj čebelar torej lahko poskrbi za polovično zaporo koridorja. V praksi to pomeni, da se zapre ena od cevi koridorja. Na takšen način oslabljeni čebelji družino učinkovito pomagamo pri obrambi v primeru ropa.

Zožitev panjskega žrela

Ena od rešitev za preprečevanje ropa čebel je tudi zožitev žrela panja. A slednja rešitev je v primerjavi s tisto, ki jo zagotavlja čebelji koridor, bistveno slabša.

Čebele napadalke v tem primeru vstopajo skozi zoženo žrelo panja, a je velika verjetnost, da se bodo na uspešen način prebile mimo čebel branilk.

V isti kategoriji: