Stransko ogledalo za avto

Različni tipi avtomobilskih ogledal ter njihova funkcionalnost

Ključna vloga vsakega ogledala za avto je odsev aktivnosti, ki se dogajajo v neposredni okolici vozila. Zanimivo pa je predvsem to, da večina ljudi tega dela vozila sploh ne zna pravilno nameščati oziroma ga uporabljati med vožnjo. Medtem ko je notranje avtomobilsko ogledalo pri večini uporabnikov povsem ustrezno nameščeno, to na žalost ne velja za zunanja ogledala.

Zunanja ogledala za avto so neredko povsem narobe usmerjena. Namesto da bi voznik videl bok vozila, vidi samo okolico ali pa vidi samo bok vozila ter ne vidi okolice. Neustrezno nameščeno oziroma usmerjeno ogledalo za avto precej zmanjšuje voznikovo odzivnost. Prav tako je v veliki meri zmanjšana tudi varnost v prometu.

Tipi avto ogledal

Poznamo različne tipe oziroma vrste avto ogledal, na primer notranje vzratno, stransko bočno ter dodatno stransko. Prva vrsta ogledala je nameščena nad voznikovim sedežem na sredini vozila ter zagotavlja, da med vožnjo lahko dobro vidimo, kaj se dogaja za nami. Na takšen način se lahko dovolj dobro oceni razdalja med vozili za nami ter med tistimi, ki nas prehitevajo po levi strani.

Zunanje ogledalo za avto

Na zunanji strani avtomobila se nahaja stransko ogledalo. To je pritrjeno na vrata. Med vožnjo je treba levo stransko avto ogledalo obvezno nenehno uporabljati. Na takšen način lahko voznik natančno ve, kdo ga prehiteva, kakšna je varnostna razdalja in ne nazadnje tudi, kakšna je morebitna nevarnost za nesrečo.

Dopolnilna ogledala pa na avtomobilu ponujajo dodatni vzratni pogled. Takšen tip je nameščen na že obstoječe stransko ogledalo za avto. Namenjeno je predvsem vožnji vozila s prikolico ali pa za avtodom. Nameščeno je višje pa tudi nekoliko bolj navzven. To omogoča vzraten ter bočni pogled tudi v primeru nekoliko širšega bremena ter avtoprikolice.

Preprečevanje nesreče s pravilno nameščenimi avto ogledali

Med vožnjo je zlasti nevaren mrtvi kot. Ta nastane med vidnim poljem naših oči ter vzratnim ogledalom. Če se nam na primer kolesar, pešec ali pa drugo vozilo približa bočno, kjer nam ogledalo ne ponuja pogleda, se soočimo z mrtvim kotom.

Kako prilagoditi ogledalo za avto za odpravo mrtvih kotov

Izjemno pomembno je torej, da med vožnjo, še zlasti ob menjavi voznega pasu, vedno obrnemo glavo ter preverimo tudi bok vozila.

V isti kategoriji: